Alvesta - Protokoll nämnden för samhällsplanering 2015