Nämnden för samhällsplanering

Sammanträden och protokoll 2018

Nämnden sammanträder följande tisdagar kl 13:30:

13 februari, 10 april, 15 maj, 20 juni, 28 augusti, 26 september, 6 november och 11 december.

Ledamöter - Mandatperioden 2015-2018

Ordinarie Ersättare
Hagart Valtersson (C) ordf David Johansson
Anita Lindstedt (S) 1:e vice ordf Tobias Johansson (S)
Matz Athley 2:e vice ordf Björn Tisjö (M)
Martina Lundström (S) Peter Öhman Danforth (S)
Per-Anders Nordahl (S) Håkan Kuparinen (S)
Andreas Nilsson (C) Nils-Gunnar Skoglund (C)
Hanna Evelyndotter (MP) Camilla Brynolf (C)
Tomas Öhling (M) Veronika Koback (M)
Jan Johansson (AA) Jan Franzén (AA)
Sten-Åke Carlsson (KD) Dumitru Drugas (V)
Fredrik Johansson (SD) Jens Arnebert (SD)

 

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Fullständiga protokoll finns tillgängliga på Förvaltningen för samhällsplanering samt på biblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda.

Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.