Nämnden för samhällsplanering

Sammanträden och protokoll 2017

Nämnden sammanträder följande tisdagar kl 13:30:

24 januari, 28 februari, 4 april, 30 maj, 29 augusti, 26 september, 7 november (OBS ändrat datum) och 12 december.

Ledamöter - Mandatperioden 2015-2018

Ordinarie Ersättare
Hagart Valtersson (C) ordf Per-Anders Nordahl (S)
Anita Lindstedt (S) 1:e vice ordf Martina Lundström (S)
Matz Athley 2:e vice ordf Håkan Kuparinen (S)
Bengt Gustavsson (S) Ingrid Salomonsson (C)
Jessica Madsen (S) Nils-Gunnar Skoglund (C)
Andreas Nilsson (C) Camilla Brynolf (C)
Hanna Evelyndotter (MP) Björn Tisjö (M)
Tomas Öhling (M) Tomas Öhling (M)
Jan Johansson (AA) Jan Franzén (AA)
Sten-Åke Carlsson (KD) Dumitru Drugas (V)
Fredrik Johansson (SD) Göran Fredriksson (SD)

 

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Fullständiga protokoll finns tillgängliga på Förvaltningen för samhällsplanering samt på biblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda.

Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.