Omsorgsnämnden

Sammanträden 2017

Omsorgsnämnden sammanträder följande datum kl 13.15: 28 februari, 27 april, 14 juni, 28 september, 15 november och 14 december.

Ledamöter mandatperioden 2015-2018

Ordinarie Ersättare
Mats Martinsson (S) ordf Ingegerd Alm (S)
Johny Haraldsson (C) 1:e vice ordf Frida Christensen (S)
Mikael Johansson (M) 2:e vice ordf Håkan Karlsson (S)
Sonia Muhlethaler Salsamendi (S) Mehdi Zullufi (S)
Hanseric Paulin (S) Kent Mandorff (MP)
Jessica Madsen (S) Lars-Erik Eriksson (C)
Margareta Berggren (C) John-Erik Pettersson (M)
Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M)
Margareta Viridén (AA) Ola Andersson (V)
Britt Karlsson (AA) Roxana Sepulveda (KD)
David Kristiansson (SD) Yvonne Erlandsson (SD)

 

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen och/eller offentlighets- och sekretesslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på omsorgsförvaltningen samt på biblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda.