Alvesta - Protokoll nämnden för myndighetsutövning 2016