Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträden och protokoll 2019

Nämnden sammanträder följande måndagar kl 13.30:

28 januari, 11 mars, 15 april, 10 juni, 9 september, 28 oktober och 2 december.

Ledamöter - Mandatperioden 2015-2018

Ordinarie Ersättare
Lisbeth Holmqvist (S) ordf Torbjörn Svensson (S)
John-Erik Pettersson (M) vice ordf Sara Karlsmo (M)
Monica Pihl (C) Håkan Karlsson (S)
Anitha Thörn von Rosén (MP) Camilla Brynolf (C)
Solveig Nilsson (AA) Lars Andersson (L)

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Fullständiga protokoll finns tillgängliga på Förvaltningen för samhällsplanering samt på biblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda.

Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.