Utbildningsnämnden

Sammanträden och protokoll 2018

Nämnden sammanträder följande dagar kl. 13:00
27 februari, 10 april, 8 maj, 12 juni, 2 oktober, 6 november, 11 december

Ledamöter – Mandatperioden 2015–2018

Ordinarie Ersättare
Lars-Olof Petersson (S) ordf Ingrid Salomonson (C)
Tomas Hedevik (S) Åsa Kjellsson (C)
Phlogy Ludiongo (S) Lavinia Strömberg (S)
Rolf Marklund (S) Britta Bünger (L)
Mats Nilsson (C) 1:e vice ordf Sofie Årdh (S)
Jonas Engkvist (C) Hanna Evelyndotter (MP)
Gunilla Gustafson (M) Katarina Tuneskog (M)
Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf Helen Gustavsson (M)
Hans Svensson (V) Suzanne Karlsson (AA)
Magnus Svensson (AA) Zyuleyha Merdanova (S)
Benny Lund Johansson (-) Anette Lindström (SD)

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen samt på biblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda.