Kommunstyrelsens utskott

Under kommunstyrelsen finns två utskott

Utskotten har huvudsakligen en beredande karaktär. Utskotten är arbetsutskott och personalutskott. 

Arbetsutskott 2015-2018

Ledamöter Ersättare
Per Ribacke (S) Frida Christensen (S)
Rose-Marie Larsson (S) Anita Thörn Von Rosen (MP)
Thomas Haraldsson (C) Cristina Haraldsson (C)
Thomas Johnsson (M) Mikael Johansson (M)
Lars-Olof Franzén (AA) Kauko Antbacke (-)

Personalutskott 2015-2018

Ledamöter Ersättare
Per Ribacke (S) Frida Christensen (S)
Thomas Haraldsson (C) Cristina Haraldsson (C)
Thomas Johnsson (M) Mikael Johansson (M)