Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter varav en plats är vakant.

Sammanträden 2018

Kommunfullmäktige sammanträder den 13 mars, 8 maj, 19 juni, 25 september, 30 oktober, 27 november och 18 december.

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Om inget annat anges börjar sammanträdena kl.18.30

Fullmäktiges ledamöter och mandatfördelning 2015-2018

Socialdemokraterna (S), 14 mandat
Per Ribacke
Frida Christensen
Robert Olesen
Rose-Marie Larsson
Sebastian Ohlsson
Peter Johansson
Lars-Olof Petersson
Lisbeth Holmqvist
Bertil Olsson, ordförande

Jessica Håkansson
Johnny Lundberg
Tomas Hedevik
Anita Lindstedt
Tommy Mases
Moderata samlingspartiet (M), 10 mandat
Thomas Johnsson
Mikael Johansson
Helen Gustavsson 

Matz Athley
Niclas Salomonsson
Gunilla Gustafsson
Thomas Öhling
Rune Gustafsson

Björn Tisjö
Sara Karlsmo

Sverigedemokraterna (SD), 7 mandat
Lennart Johansson
David Kristiansson
Thomas Falk
Fredrik Johansson
Gustaf Arvidsson
Benny Lundh Johansson (utan partitillhörighet)
Tommy Ernemyr (utan partitillhörighet)

Centerpartiet (C), 7 mandat
Thomas Haraldsson
Sven Sunesson 
Monica Pihl, 1:e vice ordförande

Jonas Engkvist
Hagart Valtersson
Andreas Nilsson
Helene Andersson
Alvesta Alternativet (AA), 4 mandat
Lars-Olof Franzén
Jan-Eric Svensson
Isabell Barindelli
Jan Johansson
Vänsterpartiet (V), 2 mandat
Börge Nielsen
Ola Andersson
Miljöpartiet de gröna (MP), 2 mandat
Birgit Andersson
Anita Thörn von Rosen

Kristdemokraterna (KD), 2 mandat
Christer Brincner
Roxana Sepulveda

Liberalerna (L), 1 mandat
Bengt-Olof Söderström. 2:e vice ordförandeProtokoll

De protokoll som publiceras är inte alltid fullständiga och kan sakna underskrifter. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på kommunledningskontoret samt på biblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda. Protokollen på Alvesta kommuns webbplats finns tillgängliga i två år. Vill du ta del av äldre protokoll skickar du en begäran till Kommunledningskontoret.