Telefoniproblem

Telefoniproblemet innebär att det kan vara svårt att komma fram till våra fasta nummer. Mobiltelefonnumren funkar. Felsökning hos leverantör pågår. Det fungerar att ringa genom växeln. 0472 - 150 00 och bli kopplad.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och ålders- och förtidspensionärernas organisationer inom kommunen.

KPR har 13 ledamöter. Ordförande och sammankallande i KPR är omsorgsnämndens ordförande. Övriga ledamöter kommer från kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, nämnden för individ- och familjeomsorg, nämnden för samhällsplanering samt från de lokala pensionärsorganisationerna. Varje ledamot har en personlig ersättare.

KPR sammanträder minst fyra gånger per år. Protokollen från sammanträderna är offentliga. Uppgift om när protokoll justerats anslås på anslagstavlan vid entrén till kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta.