Telefoniproblem

Telefoniproblemet innebär att det kan vara svårt att komma fram till våra fasta nummer. Mobiltelefonnumren funkar. Felsökning hos leverantör pågår. Det fungerar att ringa genom växeln. 0472 - 150 00 och bli kopplad.

Grupper & råd

På dessa sidor kan du läsa om de grupper och råd som finns i Alvesta kommun.

I Alvesta kommun finns följande politiska ledningsgrupper, styrgrupper och råd:

  • Brottsförebyggande rådet
  • Tillgänglighetsrådet
  • Pensionärsrådet
  • Ungdomsrådet