Förvaltning för individ- och familjeomsorg

Ansvarsområde

 • Försörjningsstöd/
  arbetsmarknadsåtgärder – utredning
  försörjningsstöd, hushållsekonomisk
  rådgivning och skuldsanering.
  Inriktning arbetslinjen, Finsam.
 • Flyktingmottagning, kommunalt flyktingmottagande för vuxna och familjer, introduktionsersättning, inriktning arbetslinjen
 • Sammanhållande integrationsarbete för den kommunala flyktingmottagningen
 • Alkohol-, tobak- och läkemedelshandläggning
 • IFO, barn, familj & vuxna. Utredning, stöd och behandling till barn, ungdomar, familjer och vuxna. Insatser och myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen, LVU och LVM. Vårdnad och umgänge/familjerätt. Utredningar avseende ensamkommande flyktingbarn. Boende för ensamkommande flyktingbarn. Familjebehandlare finns via Loket och Stjärnan.

Förvaltningschef

Gunilla Kaij Bevheden
Tel. 0472-153 00
E-post