Förvaltning för arbete och lärande

Ansvarsområde

  • Försörjningsstöd/ arbetsmarknadsåtgärder – utredning försörjningsstöd, hushållsekonomisk rådgivning och skuldsanering.
    Inriktning arbetslinjen, Finsam.
  • Flyktingmottagning, kommunalt flyktingmottagande för vuxna och familjer, introduktionsersättning, inriktning arbetslinjen
  • Sammanhållande integrationsarbete för den kommunala flyktingmottagningen
  • Alkohol-, tobak- och läkemedelshandläggning
  • IFO, barn, familj & vuxna. Utredning, stöd och behandling till barn, ungdomar, familjer och vuxna. Insatser och myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen, LVU och LVM. Vårdnad och umgänge/familjerätt. Utredningar avseende ensamkommande flyktingbarn. Boende för ensamkommande flyktingbarn. Familjebehandlare finns via Loket och Stjärnan.

Förvaltningschef

Gunilla Kaij Bevheden
Tel. 0472-153 00
E-post