Omsorgsförvaltning

Ansvarsområde

Social omsorgsverksamhet

  • för äldre personer
  • för personer med funktionsnedsättning som är 20 år eller äldre, från och med den 1 juli det år personen fyller 20 år

Kommunal hälso- och sjukvård

  • för personer boende i kommunala särskilda boenden samt deltagare i kommunal daglig verksamhet
  • för personer 0 år och uppåt boende i ordinärt boende, enligt gällande avtal med Landstinget Kronoberg.

Investors In People

Förvaltningen är kvalitetscertifierad enligt den internationella standarden Investors In People (IIP) sedan 2006. IIP är en kvalitetsstandard som syftar till att förbättra organisationens resultat genom att utveckla medarbetarna.

Kvalitetsstandardens arbete bygger på tre grundpelare - planering, genomförande och utvärdering. Under 2016 omcertifierades förvaltningen, varför certifieringen nu gäller ytterligare tre år.

Förvaltningschef

Mats Hoppe
Tel. 0472-150 00 (växeln)
E-post