Kansliavdelningen

Kansliavdelningen arbetar bland annat med följande frågor:

  • Övergripande administrativt arbete
  • Sekretariat och ärendeberedning åt styrelsen, kommunfullmäktige, kultur- och fritidsförvaltningen samt valnämnden.
  • Uppföljningar, utredningar och utvärderingar
  • Resultatstyrning, kvalitetsutveckling
  • Information och kommunikation
  • Näringslivsfrågor och turism
  • Lokalsamordning
  • Säkerhet och beredskap
  • Kommunarkiv
  • Överförmyndare och god man

 

   

Tillförordnad Kommunchef Stefan Karlsson 
E-post  
Tel. 0472-155 02     

Tillförordnad kanslichef
Kjell Rosenlöf
E-post  
Tel. 0472-150 39
Kommunsekreterare Magdalena Glusniewska
E-post 
Tel. 0472-150 71
     

Nämndsekreterare
Therese Löfqvist
E-post 
Tel. 0472-155 01

Assistent
Kumira Akhaeva
E-post 
Tel. 0472-150 80
Utvecklingschef
Kjell Rosenlöf
E-post 
Tel. 0472-150 39

 

   
Näringslivsansvarig
Ola Agermark
E-post 
Tel. 0472-155 00
Kommunikationssamordnare Jonas Tenje
E-post 
Tel. 0472-151 92 

Lokalstrateg
Mikael Magnusson
E-post
Tel. 0472-151 30

     
Överförmyndarhandläggare Jennie Svensson
E-post  
Tel. 0472-59 56 76 

Överförmyndarhandläggare Ulrika Bengtsson
E-post 
Tel. 0472-59 56 78 

Turismansvarig Kerstin Karlsson
E-post 
Tel. 0472-155 37
     

Beredskap och säkerhetsstrateg
Per Gustafson
E-post
Tel.0472-155 66

Informationsassistent Mohammed Altarifi
E-post 
Tel. 076-856 53 22

Assistent
Synnöve Hugosson
E-post 
Tel. 0472-152 55