Alvesta - Kansliavdelningen

Kansliavdelningen

Kansliavdelningen arbetar bland annat med följande frågor:

 • Övergripande administrativt arbete
 • Sekretariat och ärendeberedning åt styrelsen, kommunfullmäktige, kultur- och fritidsförvaltningen samt valnämnden.
 • Uppföljningar, utredningar och utvärderingar
 • Resultatstyrning, kvalitetsutveckling
 • Information och kommunikation
 • Näringslivsfrågor och turism
 • Lokalsamordning
 • Säkerhet och beredskap
 • Växel och reception
 • Kommunarkiv
 • Överförmyndare och god man

 

   

Tillförordnad Kommunchef Stefan Karlsson 
E-post  
Tel. 0472-155 02     

Tillförordnad kanslichef
Kjell Rosenlöf
E-post  
Tel. 0472-150 39
Kommunsekreterare Karolina Olsson
E-post 
Tel. 0472-150 71
     

Nämndsekreterare
Therese Löfqvist
E-post 
Tel. 0472-155 01

Assistent
Kumira Akhaeva
E-post 
Tel. 0472-150 80
Utvecklingschef
Kjell Rosenlöf
E-post 
Tel. 0472-150 39

 

   
Näringslivsansvarig
Ola Agermark
E-post 
Tel. 0472-155 00
Kommunikationssamordnare Jonas Tenje
E-post 
Tel. 0472-151 92 

Lokalstrateg
Thomas Ottosson
E-post  
Tel. 0472-151 30

     
Överförmyndarhandläggare Jennie Svensson
E-post  
Tel. 0472-59 56 76 

Överförmyndarhandläggare Ulrika Bengtsson
E-post 
Tel. 0472-59 56 78 

Turismansvarig Kerstin Karlsson
E-post 
Tel. 0472-155 37
     

Vaktmästeri/ kopiering
Ingmar Gustafsson
E-post 
Tel. 0472-152 49

Informationsassistent Mohammed Altarifi
E-post 
Tel. 076-856 53 22

Assistent
Synnöve Hugosson
E-post 
Tel. 0472-152 55
     

Växel/ Reception
Annelie Bergman
E-post 
Tel. 0472-150 00

Växel/ Reception
Rose-Marie Ohlsson
E-post  
Tel. 0472-150 00