Personalavdelningen

  • Personalpolitik
  • Avtal- och arbetsrättsfrågor

  • Kompetensförsörjning och personalutveckling

  • Arbetsmiljö, friskvård och rehabilitering

  • Lön- och pensionsfrågor

     
Personalchef
Karl-Gustav Karlsson
E-post
Tel 0472-152 19
Personalkonsult
Frida Bratell
E-post
Tel. 0472-152 05
Personalkonsult
Sarah Lanér
E-post
Tel 0472-152 29

Lasse

Rose-Marie Andrén

Ingrid

Löne/systemansvarig
Lars Hjertquist
E-post
Tel 0472-152 28
Löne/systemsamordnare
Rose-Marie Andrén
E-post
Tel 0472-152 23
Löne/systemsamordnare
Ingrid Christenson
E-post
Tel 0472-152 06
     

Personalkonsult
Cecilia Turnstedt
E-post
Tel. 0472-154 45

Personalkonsult
Monica Sjölin
E-post
Tel. 0472-152 20

Löneassistent
Sara Lundvall
E-post
Tel. 0472-150 31

     
Personalkonsult
Anna-Lena Andersson
E-post
Tel. 0472-59 59 45
Personalkonsult
Joakim Sjöström
E-post
Tel. 0472-15323