Ekonomi- och upphandlingsavdelning

  • Övergripande ekonomifrågor för kommunen och kommunkoncernen
  • Ekonomisk planering, budget, bokslut/årsredovisning
  • Finansieringsfrågor, redovisning och uppföljning
  • Inköp och upphandling
    Susanne Axbom
Ekonomichef
Christina Utterström
E-post
Tel. 0472-151 01
Inköpschef
Johan Johansson
E-post
Tel. 0472-150 30
Ekonomihandläggare
Susanne Axbom
E-post
Tel 0472-150 41
Annika Bengtsson Helene Andersson Lena Cederlund
Ekonom
Annika Bengtsson
E-post 
Tel 0472-152 26
Assistent
Helene Andersson
E-post 
Tel 0472-150 36
Ekonom
Lena Cederlund
E-post
Tel 0472-153 06
Petra Åsberg Marita Vik Lise-Lotte Lindsten
Ekonom
Petra Åsberg
E-post
Tel 0472-151 75
Ekonom
Marita Vik
E-post
Tel 0472-153 04
Ekonomiassistent
Lise-Lotte Lindsten 
E-post
Tel. 0472-150 26
     
Ekonom
Dannijel Nygren Abrezol
E-post
Tel. 0472-153 11
Upphandlare
Danielle Berggren
E-post
Tel 0472-154 61