Kultur- och fritidsavdelning

  • Föreningsbidrag
  • Fritidsanläggningar
  • Utställningsverksamhet
  • Turism och landsbygdsutveckling
  • Kulturverksamhet
  Anders Olsson Kerstin Karlsson
Avdelningschef
Kultur och fritid
Simon Herlitz
E-post
Tel 0472-153 20
Utställningsansvarig 
Anders Olsson 
E-post 
Tel 0472-152 50
Turistassistent
Kerstin Karlsson
E-post
Tel. 0472-155 37
    Pierre Larsson
Fritidschef
Martin Sallergård
E-post
Tel 0472-150 21
Badföreståndare
Timothy Hansén 
E-post 
Tel. 0472-151 05
Drift- och 
anläggningsansvarig
Pierre Larsson
E-post
Tel. 0472-152 45
Karin Helgesson Anna Stener  
Badmästare
Karin Helgesson
E-post 
Badmästare
Anna Stener
E-post 
 

 

 Lars-Åke Axelsson  Peter Svensson
Badmästare
Marianne Christiansen
E-post 
Hallskötare
Lars-Åke Axelsson
E-post
Tel. 0472-152 46 
Hallskötare
Peter Svensson
E-post 
Tel. 0472-152 46
Mikael Karlsson Christer Karlsson Andreas Custemo
Vaktmästare
Mikael Karlsson
E-post 
Vaktmästare
Christer Karlsson
E-post 
Vaktmästare
Andreas Custemo
E-post