IT- och serviceavdelning

  • Samordning och administration av kommunens IT-verksamhet
  • Kommunikationslösningar, service av datautrustning
  • Användarstöd, utbildning
  • Kopiering, posthantering, telefonväxel
  • Säkerhet och beredskap
  • Borgerlig vigsel
Lasse Johansen   Rose-Marie Ohlsson
IT-chef
Lasse Johansen
E-post
Tel 0472-155 06
  Assistent
Rose-Marie Ohlsson
E-post
Tel 0472-150 00 vx
Lars Gunnarsson Marcus Nelson Ingemar Gustavsson
IT-tekniker
Lars Gunnarsson
E-post
Tel 0472-150 00 vx
IT-tekniker
Marcus Nelson
E-post
Tel. 0472-150 00 vx
IT-assistent 
Ingemar Gustavsson 
E-post 
Tel. 0472-150 00 vx
Ingemar Gustafsson Annelie Bergman
Telefonist/
Kontorsvaktm. 
Ingmar Gustafsson 
E-post 
Tel 0472-150 00 vx
Telefonist 
Annelie Bergman 
E-post 
Tel 0472-150 00 vx
IT-tekniker
Jesper Bergman
E-post
Tel 0472-150 00 vx