Alvesta - Administration & IT

IT- och serviceavdelning

  • Samordning och administration av kommunens IT-verksamhet
  • Kommunikationslösningar, service av datautrustning
  • Användarstöd, utbildning
  • Kopiering, posthantering, telefonväxel
  • Säkerhet och beredskap
  • Borgerlig vigsel
   Annelie Bergman Rose-Marie Ohlsson
IT-chef
Pär Svensson
E-post
Tel. 0472-150 40
Telefonist 
Annelie Bergman 
E-post 
Tel. 0472-150 00 vx
Assistent
Rose-Marie Ohlsson
E-post
Tel. 0472-150 00 vx
Lars Gunnarsson Marcus Nelson Ingemar Gustavsson
IT-tekniker
Lars Gunnarsson
E-post
Tel. 0472-150 00 vx
IT-tekniker
Marcus Nelson
E-post
Tel. 0472-150 00 vx
IT-assistent 
Ingemar Gustavsson 
E-post 
Tel. 0472-150 00 vx
Ingemar Gustafsson  
Telefonist/
Kontorsvaktm. 
Ingmar Gustafsson 
E-post 
Tel. 0472-150 00 vx