Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen i arbetet med utveckling, ledning och samordning av kommunens verksamhet. Förvaltningen är indelad i Kansli, Ekonomi och Upphandling, Personal, IT och Service  

Kansli

Kansliavdelningen arbeta bland annat med följande frågor:

 • Övergripande administrativt arbete
 • Ärendeberedning till fullmäktige och kommunstyrelsen
 • Ärendeberedning till kultur- och fritidsnämnden
 • Uppföljningar, utvärderingar och utredningar
 • Strategisk fysisk planering
 • Resultatstyrning, kvalitetsutveckling
 • Information och kommunikation
 • Lokalsamordning
 • Överförmyndare och god man
 • Växel och reception
 • Turism
 • Förtroendemannaregister
 • Kommunarkiv
 • Näringslivsfrågor

 

   

Tillförordnad Kommunchef
Stefan Karlsson
E-post
Tel.. 0472-155 02     

Tillförordnad kanslichef
Kjell Rosenlöf
E-post
Tel. 0472-150 39
Kommunsekreterare
Sandra Mowide
E-post
Tel. 0472-150 71
     

Nämndsekreterare
Therese Löfqvist
E-post
Tel. 0472-155 01

Assistent
Kumira Akhaeva
E-post
Tel. 0472-150 80
Utvecklingschef
Kjell Rosenlöf
E-post
Tel. 0472-150 39

 

   
Näringslivsansvarig
Ola Agermark
E-post
Tel. 0472-155 00
Kommunikationssamordnare
Jonas Tenje
E-post
Tel. 0472-151 92

Lokalstrateg
Thomas Ottosson E-post
Tel. 0472-151 30

     
Överförmyndarhandläggare
Jennie Svensson
E-post
Tel. 0472-59 56 76

Överförmyndarhandläggare
Ulrika Bengtsson
E-post
Tel. 0472-59 56 78

Turistassistent
Kerstin Karlsson
E-post
Tel. 0472-155 37
     

Säkerthets- och beredskapssamordnare
Mats
E-post
Tel. 0472-155 66

Informationsassistent Mohammed Altarifi
E-post  
Tel. 076-856 53 22

Assistent
Synnöve Hugosson
E-post
Tel. 0472-152 55
     

Annelie Bergman Växel/Reception
E-post
Tel. 0472-150 00

Rose-Marie Ohlsson
Växel/Reception
E-post
Tel. 0472-150 00
Ingmar Gustafsson
Vaktmästeri/kopiering
E-post
Tel. 0472-152 49
     

 

   

Tillförordnad Kommunchef

Stefan Karlsson
Tel. 0472-155 02     
E-post