Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Förvaltningen ska vara ett stöd till kommunstyrelsen i styrning och beslut samt verkställighet.

Förvaltningen är organiserad i fyra avdelningar:

  • Kansli
  • Ekonomi och Upphandling
  • Personal
  • IT och Service

Ansvarig chef för förvaltningen är tillförordnad Kommunchef:
Stefan Karlsson 
Tel. 0472-155 02
E-post

Tillförordnad Kommunchef

Stefan Karlsson
Tel. 0472-155 02     
E-post