Utbildningsförvaltning

Ansvarsområde

 • Förskola (Förskola 1–5 år)
 • Grundskola (Förskoleklass, grundskola 1–9 samt skolbarnomsorg)
 • Modersmålsstöd (förskola) samt modersmålsundervisning (grundskola – gymnasium)
 • Särskola (Grundsärskola 1–10, Träningsskola 1–10, verksamhetsträning 1–4,
  skolbarnomsorg.)
 • Skolhälsovård
 • LSS-insatser för barn och ungdom upp till 20 år
 • Gymnasieskola (Allbo Lärcenter) – individuella programmet (språkintroduktion och individuellt alternativ) 
 • Vuxenutbildning (Allbo Lärcenter/) – grundläggande nivå, gymnasial nivå, svenska för invandrare, yrkesutbildning, lärlingsutbildningar, särskild lärlingsutbildning och samhällsorientering som genomförs i samverkan med andra kommuner.
 • Gymnasiesärskola
 • Lärvux (Allbo Lärcenter) – (träning/grundläggande/gymnasial nivå)
 • Uppdragsutbildning (Allbo Lärcenter) – tillgodoser företags behov av utbildning och fortbildning

Förvaltningschef

Carsten Wulf
Tel. 0472-151 40
E-post