Utbildningsförvaltning

Ansvarsområde

 • Förskola (Förskola 1-5 år)
 • Grundskola (Förskoleklass, grundskola 1–9 samt skolbarnomsorg)
 • Modersmålsstöd (förskola) samt modersmålsundervisning (grundskola – gymnasium)
 • Särskola (Grundsärskola 1-10, Träningsskola 1-10, verksamhetsträning 1-4,
  skolbarnomsorg.)
 • Skolhälsovård
 • LSS-insatser för barn och ungdom upp till 21 år
 • Musikskola (frivillig musikundervisning)
 • Fritidsgårdar (gårdsverksamhet och fältassistent, drogsamordnaruppgifter)
 • Biblioteken i Alvesta, Grimslöv, Lönashult, Moheda och Vislanda och Moheda. Bokbussen ger biblioteksservice till låntagare på landsbygden. 
 • Gymnasieskola – individuella programmet och studie- och yrkesvägledning.
 • Allbo Lärcenter/vuxenutbildning – gymnasial utbildning på vuxennivå, grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare, kvalificerad yrkesutbildning, påbyggnadsutbildning och utbildningar som genomförs i samverkan med andra intressenter.
 • Gymnasiesärskola och särvux – skolundervisning
 • Uppdragsutbildning – tillgodoser företags behov av utbildning och fortbildning

Förvaltningschef

Carsten Wulf
Tel. 0472-151 40
E-post