Framtidsdagen 2018

Attraktiva boenden bidrar till god kompetensförsörjning. Tid: Tisdag 24 april klockan 12.00 - 17.00. Plats: Hotell Rådmannen i Alvesta

Tisdag 24 april 2018 ordnar Alvesta kommun genom sitt utvecklingsbolag
den andra framtidsdagen på hotell Rådmannen i Alvesta.
Framtidsdagen är för dig som företagare eller som är intresserad av
näringsliv och samhälle.

Syftet med dagen är att titta närmare på vad som kan göra Alvesta
kommun till attraktiv plats att bo i och hur det ger förutsättningar för
en god kompetensförsörjning. Du kommer att få fakta och exempel
inom området.

Program för dagen

Anmäl dig till evenemanget