Telefoniproblem

Telefoniproblemet innebär att det kan vara svårt att komma fram till våra fasta nummer. Mobiltelefonnumren funkar. Felsökning hos leverantör pågår. Det fungerar att ringa genom växeln. 0472 - 150 00 och bli kopplad.

Alvesta Utveckling AB

Alvesta Utveckling AB är ett bolag med uppdrag att äga och förvalta i första hand industrifastigheter.

Alvesta Utveckling AB ska även vara ett komplement till kommunens arbete för näringslivs- och kommunutveckling.

Org.nr. 556421-5639

Ägaridé

Ägaridén kan sammanfattas med:

  • Bygga, förvärva, förvalta och förädla verksamhetsfastigheter för uthyrning och/eller försäljning
  • Resurs för kommunens näringslivsbefrämjande åtgärder
  • Bolaget skall verka på affärsmässiga grunder

Styrelse Alvesta Utveckling AB

Ordinarie    Suppleant
Roland Axelzon (C) ordf    Andreas Nilsson (C)
Per-Anders Nordahl (S)    Torbjörn Svensson (S)
Peter Johansson (S)    Kent Mandorff (MP)
Kajsa Sivertsson (M)    Matz Athley (M)
Anders Sandgren (AA)    Isabel Barindelli (AA)