Alvesta - Alvesta Renhållning AB
Alvesta Renhållnings AB

Alvesta Renhållnings AB

Org.nr. 556119-3391

Alvesta Renhållnings AB (ARAB) sköter avfallshantering och återvinning i kommunen. En viktig uppgift är att stimulera hushåll och företag att arbeta för ökad återvinning av avfall.


Aktuell information

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) började nyligen att gälla och det påverkar naturligtvis också oss och hur vi jobbar. Här kan du läsa mer om GDPR


 

Alvesta Renhållnings bakgrund

Alvesta Renhållnings AB (ARAB) tillkom 1981 genom köp av Stig Rehnbergs Åkeri AB. Åkeriet var ett privat företag som utförde sophämtningen i kommunen. Från och med 1981 fick kommunerna ett större ansvar för sophämtning gentemot bostäder och industrier. Kommunen köpte därför samtliga aktier i bolaget.

Numera har kommunerna ett renhållningsansvar enbart för bostäder (kommunalt renhållningsmonopol). Övriga verksamheter har själva ansvar för sin renhållning. ARAB verkar som entreprenör åt de som har eget renhållningsansvar. Bolaget Alvesta Renhållning AB skall aktivt verka inom sin speciella del av miljöområdet.

Ägaridé

Ägaridén kan sammanfattas med:

  • Tydligt avgränsad verksamhet som lever på egna intäkter och tar ansvar för transportarbeten och servicetjänster inom miljöområdet
  • Redskap för att genomföra kommunens energi- och klimatplan, samt för samverkan med andra kommuner
  • Bolaget skall verka på affärsmässiga grunder
  • Bolaget skall verka för en miljömässig offensiv avfallshantering i kommunen

Ordförande Alvesta Renhållnings AB

Johnny Lundberg (S)
E-post

Antal anställda i bolaget
ca 16 anställda