Organisation & politik

Alvesta kommuns organisationsschema.

Organisation & politik

En kommun består av en politisk del och en förvaltningsorganisation. Kortfattat kan man säga att politikerna fattar beslut för verksamheten och pengarnas fördelning medan tjänstemännen genomför de fattade besluten.

Kommunen ansvarar för merparten av den samhällsservice som finns där vi bor. Vissa verksamheter är kommunen skyldig att tillhandahålla enligt lag, andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Som invånare kan du vara med och påverka kommunens utveckling. Förutom att rösta i kommunalvalet vart fjärde år, kan du kontakta politiker eller tjänstemän och komma med förslag och synpunkter.

Vill du komma i kontakt med oss som jobbar på Alvesta kommun kan du ringa, skicka E-post, faxa eller besöka oss. Kontaktuppgifter samt kommunhuset adress hittar du under rubriken Kontakt till höger.

Organisationsskiss som pdf

Så här många jobbar i kommunen

Förvaltningen för samhällsplanering ca. 50 st
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg ca. 90 st
Kommunledningsförvaltningen ca. 50 st
Omsorgsförvaltningen ca. 650 st
Utbildningsförvaltningen ca. 680 st

Totalt ca. 1 530 st