Ansökan feriearbete 2017

Denna ansökan gäller endast för dig som söker feriearbete och som är född 1999, 2000 eller 2001. 

Nu har ansökningstiden för feriearbete löpt ut. Vi kommer nu att gå igenom ansökningarna och fördela platserna. Erbjudanden om feriearbeten kommer att skickas ut under vecka 14 och 15.

Ange de veckor du kan jobba


Kryssa för de områden inom vilka du kan jobba


Enligt Arbetsmiljöverket är Alvesta kommun skyldig att kontrollera den totala mängd som ungdomar sommarjobbar. Ange därför om du har annat sommarjobb och under vilka veckor.

Har du tillgång till och får du köra moped/epa-traktor/bil i sommar?