Feriearbete 2017

Ansökningstiden för feriearbete pågår mellan 13 februari - 19 mars.

Under sommaren 2017 kan du som är född år 1999, 2000 eller 2001 söka feriearbete inom Alvesta kommun. Observera att du måste ha slutat nian.

Feriearbete är en form av sommarjobb där du arbetar sex timmar per dag under tre veckor. Timlön utbetalas med 73,40 kr inklusive semestertillägg. Du har under ditt feriearbete en tilldelad handledare.

Sommaren är uppdelad i tre ferieperioder, vecka 25-27, vecka 28-30 samt vecka 31-33. Det kan inom vissa verksamheter förekomma andra perioder, dock är även dessa förlagda mellan vecka 25-33.  

Feriearbete finns bland annat inom barnomsorg, vaktmästeri och parkförvaltning, vård och omsorg, kök, lokalvård, musikprojekt, kontor och inom föreningslivet med mera. 

Om du vill arbeta med barn, krävs utdrag ur belastningsregistret. Du kan skicka efter ett utdrag, redan nu, på Polisens webbplats; https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/registerutdrag-arbeta-inom-skola-forskola/   

Ansökan

Du har möjlighet att söka till sommarprojekt, feriearbete och sommarprao. Observera dock att det är olika ansökningsblanketter till sommarprojekten, feriearbetena och till sommarpraktiken och att du endast kommer erbjudas ett av alternativen.

Observera att du inte är garanterad plats till varken sommarprojekten, ferieplatserna eller sommarpraon.

För mer information maila feriearbete@alvesta.se eller kontakta Anna-Lena Andersson på tel 0472-59 59 45 eller Sara Lundvall på tel. 0472-150 31. 

Ange de veckor du kan jobba


Kryssa för de områden inom vilka du kan jobba


Enligt Arbetsmiljöverket är Alvesta kommun skyldig att kontrollera den totala mängd som ungdomar sommarjobbar. Ange därför om du har annat sommarjobb och under vilka veckor.

Har du tillgång till och får du köra moped/epa-traktor/bil i sommar?