Friskvård

Genom ett hälsofrämjande arbete vill Alvesta kommun bibehålla, utveckla och stimulera en god hälsa hos alla medarbetare.

Medarbetare i kommunen har tillgång till olika fysiska aktiviteter varje vecka. Vid ett par tillfällen varje år erbjuds även medarbetarna föreläsningar med hälsotema.

Kommunen har infört rökfri arbetstid och erbjuder tobaksprevention. Vi arbetar aktivt med stresshantering och annat som kan påverkar medarbetarnas livsstil och hälsa i positiv riktning.