KrisSam

KrisSam är ett informationssystem vars syfte är att ge snabb, samordnad och korrekt information i samband med extraordinära händelser eller i situationer när många människor söker information samtidigt. Genom att samordna informationsresurserna skapar man bättre förutsättningar för allmänheten att ta del av den information de behöver.

I KrisSam ingår flera olika myndigheter och organisationer. De som ingår är länets kommuner, länsstyrelsen, polisen, räddningstjänsten och landstinget.

När används KRISSAM?
KRISSAM-numret används vid extraordinära händelser och liknande situationer för att sprida information till allmänheten. När numret kan användas meddelas via Radio Kronoberg och kommunens webbplats.

KRISSAM-numret är: 0771-86 86 86