Krissamverkan Kronoberg

I Kronobergs län har vi organiserat samverkan mellan krishanteringssystemets aktörer under namnet Krissamverkan Kronoberg

Olika aktörer har olika roller i det svenska krishanteringssystemet. Polisen har sina uppgifter vid en händelse, landstinget har sina och räddningstjänsten sina. Och så vidare. Ingen har mandat att ta över någon annans ansvar, och ingen kan ensam hantera en allvarlig händelse eller kris. Det ställer höga krav på vår förmåga att samverka. 

Det är ett brett nätverk med representanter från kommunerna och deras räddningstjänster, Länsstyrelsen, polismyndigheten, landstinget och SOS Alarm för att nämna några. Det är viktigt att också andra aktörer än de offentliga, till exempel universitetet och näringslivet, deltar i samverkan.