Beredskap för olyckor och kriser

Kommunen har en viktig roll i samband med olyckor och kriser. Det kan vara större olyckor, oväder eller andra allvarliga störningar i samhället.

Kommunen driver flera verksamheter (äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola till exempel) som berör många människor och som måste fungera även under kriser.

Om någonting händer så är webbplatsen www.alvesta.se en av de viktigaste informationsvägarna. Det är också bra att lyssna på Radio Kronoberg P4 (101,0 och 101,8 MHz) som förmedlar information från kommunen när något händer.

Beredskapsplaner

Kommunen planerar och förbereder sig för olika händelser som kan inträffa. Det finns både planer som är kommunövergripande och planer som rör enskilda verksamheter som en skola eller ett boende.

Planerna grundar sig på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera även vid en kris.

Krisledningsnämnden

Vid en kris kan verksamheten i kommunens nämnder tas över av en krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens beslut godkänns i efterhand av kommunfullmäktige, som också avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Broschyr om din säkerhet

BrochyrAlvesta kommun har tagit fram en broschyr som handlar om din säkerhet i samhället. Tanken är att du efter att ha läst broschyren ska vara bättre förberedd om du drabbas av en kris.

Klicka på bilden för att läsa broschyren på din skärm.

Du kan även ladda hem broschyren som ett pdf-dokument, se länken i högerspalten.