Alvesta - Synpunkter & klagomål

Synpunkter & klagomål

Alvesta kommun vill ge bra hjälp och service. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker om den kontakt du har med oss.

Du kan skicka in synpunkter och klagomål genom att ladda hem och skriva ut formuläret för synpunkter under relaterad information eller genom att fylla i webbformuläret.

Dina åsikter kommer att diarieföras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete med att förbättra kommunens service. Om dina synpunkter gäller vissa verksamheter, till exempel socialtjänsten så har vi tystnadsplikt och följer sekretesslagen.

Om du lämnar ditt namn och din adress, så hör vi av oss inom fem arbetsdagar till dig och bekräftar att vi tagit emot dina synpunkter.