Vattenläcka i Alvesta

Alvesta kommun har en vattenläcka på det allmänna vattennätet på Svampvägen i Alvesta. Reparationsarbete kommer att påbörjas under eftermiddagen den 29 januari. Vattenläckan och reparationsarbetet kan ge upphov till störningar såsom missfärgat vatten.

Reparationsarbete på kommunens vattenledningsnät kan ge upphov till missfärgat vatten. Vattnet är dock tjänligt att använda. Vid besvär spola ur era ledningar. Undvik att använda tvätt- och diskmaskiner så länge vattnet är missfärgat.

För övriga upplysningar kontakta arbetsledare Teknisk Service:

Kontorstid:
Vxl: Tel. 0472-150 00

Övrig tid, via SOS-alarm:
Tel. 0470-472 69

/Förvaltningen för Samhällsplanering Teknisk Service