Vårsopning av vägar på gång

Årets säkraste vårtecken! Nu är det äntligen dags för sandsopning av gång- och körbanor

Sopning äger rum enligt följande schema:

Vecka 12-15 Alvesta, Hjortsberga Vecka 15-16 Moheda, Torpsbruk, Lidnäs Vecka 16-17 Vislanda, Grimslöv, Torne, Lönashult

Tidsförskjutningar kan uppstå pga regn eller snö.

Tack för att du underlättar sopningen genom att:

- sopa ut sanden en bit från tomtgränsen - undvika att parkera på gatan när sopningen pågår - beskära träd och häckar som hänger ut över gång- och körbanor

Mer information

Joakim Sandahl, Tel. 0472-152 10, joakim.sandahl@alvesta.se