Välkommen till invånardialog med kommunledningen!

Tisdag 21 mars är det dags för ett nytt invånardialogmöte och denna gång är det i Alvesta och temat är bostäder och skola i Alvesta.

Personer runt ett bord
Tid: Tisdag 21 mars kl. 19.00.
Plats: Kaféet på bottenvåningen i kommunhuset i Alvesta.

Närvarande är bland annat kommunalråd, oppositionsråd och sakkunniga tjänstemän.

Vi i den politiska ledningen vill förbättra och utveckla dialogen med invånarna i Alvesta kommun. Ett steg i detta är att bjuda in till möten på olika teman runtom i kommunen.

Syftet är först och främst att lyssna på synpunkter och frågor från invånarna, inte att förmedla information om färdiga förslag och beslut. Mötet varar i ca två timmar.
Vi bjuder på enklare tilltugg.

Mer information om våra invånardialogmöten hittar du här.

Välkommen!