Torsgården utsedd till ett av Sveriges bästa äldreboenden

Särskilda boendet Torsgården i Lönashult har av tidningen Expressen utnämnts till ett av Sveriges tio bästa äldreboenden.

Tidningen Expressen har, baserat på uppgifter från Socialstyrelsens årliga undersökning av äldreomsorgen i Sverige ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”, utsett landets tio bästa äldreboenden. Särskilda boendet Torsgården i Lönashult är ett av de tio boenden i Sverige som får toppresultat utifrån Expressens kriterier. Resultatet publicerades i Expressen den 8 november 2017.

Stort grattis till Torsgården och alla medarbetare – vi är stolta över vad ni åstadkommit!

95 procent är nöjda med hemtjänsten i kommunen

Socialstyrelsens årliga undersökning syftar till att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. Undersökningen görs i form av en enkät till personer över 66 år som har hemtjänstinsatser eller bor på ett särskilt boende.

I Alvesta kommun uppger 95 procent av de 137 personer som besvarat enkäten att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Resultatet är en förbättring jämfört med föregående års resultat i kommunen då 88 procent uppgav att de var mycket eller ganska nöjda. Motsvarande resultat för hela riket 2017 är 89 procent.

81 procent av de 123 personer på särskilt boende som besvarat enkäten är mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende. Resultatet för hela riket är 82 procent. I jämförelse med föregående års resultat för kommunen på 89 procent innebär årets resultat en försämring.

På denna sida kan du hitta fullständiga resultat i årets undersökning:

www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning