Tillfällig vapenamnesti

Mellan den 1 februari och 30 april, 2018 gäller en tillfällig vapenamnesti i Sverige. Under vapenamnestin kan de som utan tillstånd har skjutvapen och ammunition lämna in det till polisen.Man kan vara anonym och man kommer inte att straffas för innehavet. 
Amnestin omfattar inte sprängmedel eller andra explosiva ämnen. Polisen kan inte heller av säkerhetsskäl ta emot dessa.

I denna pdf-fil kan du läsa mer om vad som gäller för vapenamnestin.

 Läs mer om vapenamnestin på Polisens webbplats; polisen.se/amnesti