Tillfällig avstängning av Allbogatan, Alvesta

Vårt arbete med att byta ut VA-ledningar pågår och skall slutföras innan Trafikverkets projekt Norra Infarten skall påbörjas. Vi behöver nu stänga Allbogatan för all trafik tillfälligt.

Avstängda vägar

Se kartan som pdf

Observera att en alternativ väg har öppnats sedan den ursprungliga planen. Anledningenen är minimera en alltförstor negativ påverkan för berörda näringsidkare. Vägen är öppen för personbilar och vissa leveranser, men inte för tung trafik.  

  • Allbogatan, delen Allbotorget-Värnamovägen
    Måndagen den 20 februari, kl.15.00 — Fredagen den 3 mars, kl.16.00

  • Allbogatan, delen Värnamovägen-Ekebogatan
    Måndagen den 20 februari, kl.15.00 — Fredagen den 17 mars, kl.16.00

  • Värnamovägen delen Sköldstavägen-Storgatan
    Måndagen den 20 mars — Torsdagen den13 april

Trafiken kommer att ledas om via trafikplats Alvesta Västra.

Trafik mellan Norra Industriområdet och Centrum hänvisas till Storgatan och Hjärtenholmsvägen under vecka 8-11.

Trafikmeddelande om Länstrafikens bussar under denna tid finns att hämta på Länstrafikens hemsida www.lanstrafikenkron.se

Vi beklagar de olägenheter arbetet kan innebära för er, men hoppas på er förståelse för nödvändigheten.

För mer information, besök www.alvesta.se, alternativt 0472-150 00. 

/Förvaltningen för Samhällsplanering