Teknik i vardagen för livskvalitet hela livet

Enkät till 80 åringars användande av teknik i vardagen och en inspirationsdag för alla om teknik inom omsorgen och välfärden.

Enkät

Omsorgsförvaltningen i Alvesta kommun kommer snart att skicka ut sitt årliga brev som riktar sig till de kommuninvånare som fyller 80 år under 2018. Detta ingår i omsorgsförvaltningens arbete med uppsökande verksamhet. I år finns även en enkät med i brevet med frågor gällande teknik i vardagen, som kan bidra till livskvalitet hela livet.

Omsorgsförvaltningen vill att Alvesta kommun ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och åldras i. Tekniska lösningar kan vara en av faktorerna som kan bidra till att underlätta ett tryggt och självständigt liv. Omsorgsförvaltningen vill genom enkäten få kunskap om och hur kommuninvånare använder sig av tekniska hjälpmedel. Sedna använder kommunen detta svarsunderlag för sitt fortsatta arbete med välfärdsteknik.
Därför hoppas omsorgsförvaltningen på att så många som möjligt av 80-åringarna tar sig tid att fylla i enkäten och postar den i det bifogade svarskuvertet.

Inspirationsdag 24 april

Regeringens och SKL har en gemensam vision om att Sverige ska vara världsbäst 2025 i fråga om att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter inom hälso- och välfärdsområdena. Som ett led i detta arbete bjuder Alvesta kommun in allmänheten/våra medborgare till en ”Inspirationsdag – Teknik i vardagen för livskvalitet hela livet”. Inspirationsdagen blir tisdagen den 24 april 2018på Kulturens Hus, Thalia, i Alvesta. Fritt inträde.

Syftet med dagen är att öka medvetenheten hos våra medborgare om de möjligheter digitaliseringen har att erbjuda inom vård- och omsorg. Vidare syftar dagen till att informera om nya arbetssätt som ska hjälpa oss att klara de framtida utmaningarna, att minska eventuella rädslor och att ge mod till att pröva och att utnyttja nya lösningar.

Denna e-medborgardag kommer att fyllas med inspirerande föreläsningar samt med olika utställare/leverantörer av ny teknik, som presenterar möjligheter på digitala löningar inom vård- och omsorgsarbetet. Omsorgspersonal kommer att finnas på plats för att visa upp redan befintliga tekniska hjälpmedel och visa deras funktion. Vid olika stationer är även omsorgspersonal tillgänglig under dagen för att svara på frågor om funktioner på bl. a. surfplatta och smartphone samt vad de s.k. ”apparna” kan användas till.

Referensgrupp

Omsorgsförvaltningen planerar att bilda en referensgrupp för hantering av frågor kring teknik och digitalisering inom vård och omsorg. Om du är intresserad av att vara med i referensgruppen ber vi dig att kontakta Monika Carlberg, utvecklingssamordnaren för e-hälsa, 0472-155 75 alternativt monika.carlberg@alvesta.se. Du kan även anmäla ditt intresse på Inspirationsdagen den 24 april. Om du är en av dem som får brevet kring uppsökande verksamhet kan du även fylla i talong på sidan tre och posta den i det bifogade svarskuvertet.