Statliga pengar till bredband i Kronoberg

Kronobergs län har fått nya medel att använda till utbyggnaden av bredband på landsbygden. Sammanlagt finns nu 39,8 miljoner kronor att söka för organisationer, företag eller andra juridiska personer.

- Det är efterlängtade pengar, men tyvärr räcker det inte så långt sett till länets behov och den efterfrågan som finns hos olika aktörer, säger Anders Meijer, funktionschef på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Redan idag har vi ansökningar inne om sammanlagt 180 miljoner kronor.

Det var 2016 som regeringen tillförde nya pengar till utbyggnad av bredband på landsbygden. Tanken med den så kallade bredbandsmiljarden är att den ska öka förutsättningarna för att bo, leva och jobba i hela Sverige. I början på veckan tog Jordbruksverket beslut om fördelningen av pengarna mellan länen, där Kronoberg får 26,7 miljoner kronor av en allmän pott och 10,9 miljoner av en särskild pott för glesa områden. Tillsammans med de 2,2 miljoner kronor som är kvar sedan tidigare, finns det nu närmare 40 miljoner att söka till utbyggnad av bredband på landsbygden.

Ansökan ska göras senast den 31 mars 2018 hos Jordbruksverket: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/bredband.4.37e9ac46144f41921cd2c761.html 

Länsstyrelsen i Kronobergs ambition är sedan att ta beslut före sommaren.