Spårbyte mellan Vislanda och Ballingslöv

Mellan den 22 april och 27 juni byter Trafikverket spåret mellan Vislanda och Ballingslöv station. Spåret byts för att öka driftsäkerheten och minska underhållsbehovet.

Mellan den 22 april och 27 juni byter Trafikverket spåret mellan Vislanda och Ballingslöv station. Spåret byts för att öka driftsäkerheten och minska underhållsbehovet. Spårbytet är ett av de största i Sverige i år. Under byggtiden kommer enbart ett spår vara öppet mellan Vislanda och Ballingslöv station. Det innebär ändringar i tågtrafiken och påverkar främst Krösatågen. Därför kommer det gå ersättningsbussar mellan alla berörda stationer. Öresundstågen går enligt ordinarie tidtabell. Det kan dessutom förekomma buller i samband med arbetet.

Mer information finns på Trafikverkets webbplats: www.trafikverket.se/vislanda