Skapande skola ger mer kultur i skolan

Kulturrådet fördelar årligen, genom bidragsformen Skapande skola, 177 miljoner kronor till över 389 skolhuvudmän. Bidraget är till för lyfta möjligheterna till kultur i skolan genom att anlita professionella kulturaktörer. Bidragen används till föreställningar, workshops, projekt och besök eller för att barnen själva ska skapa, uppleva och utvecklas i den kreativa processen inom vitt skilda konstnärliga områden. Meningen är också att skapande skola genom kulturprocesser och estetiskt skapande skall kopplas till skolans egna lärande. (Pressmeddelande181018)

Alvesta har fått ökat bidrag till förskola och grundskola till barnkultur Alvesta kommun har för läsåret 2018/2019 totalt fått bidrag på 644 000 från Kulturrådet för skapande skola vilket är en ökning med 174 000 kronor. 2017/2018 erhöll Alvesta kommun totalt 470 000 kronor. Förklaringen är delvis att vi satsat på en ny struktur för förskolan. Nu har förskolebarnen beviljats 94 600 för ett berättarprojekt. Grundskolan har fått en ökning på 79 400

­– Vi tror också att anledningen kan vara genomarbetade ansökningar. Vi har bland annat tryckt på; ett ökat antal elever, att vi är en glesbygdskommun med ojämlika villkor till kulturellt deltagande. Det kan till exempel vara höga reskostnader för barnen att uppleva kulturella aktiviteter men också att vi har socioekonomiskt utsatta områden där det behövs extra resurser. Det är glädjande att Kulturrådet sett behovet och att engagemanget från kulturombuden på förskolor och grundskolor gett frukt menar Simon Herlitz, kulturchef och ansvarig för barnkulturen i Alvesta kommun.

Startskottet för skapande förskola projektet – en ny struktur i Alvesta Kommun Premiären för skapande förskola projektet äger rum på Kulturkällaren den 23 oktober med workshops för alla pedagoger förskolorna och för barnen den 24 oktober med en berättarföreställning med Johan Theodorsson En bit av mig på Kulturkällaren. På premiären med Johan på scen finns tre olika föremål som blir tre berättelser från olika kulturer. Syftet är att inspirera barnen i deras kommande uppgift, att välja ett föremål att göra en berättelse om. Efter denna premiär kommer projektet att utmynna i olika berättarworkshops som Johan har med barnen på de olika förskolorna tillsammans med förskolapedagogerna. Medverkande är förskolorna i Vislanda samt Lekbackens förskola i Alvesta och Sjölyckans förskola i Hjortsberga. Det är cirka 120, 4-5 åringar som deltar i projektet.

– Alla som är involverade i förskolan tycker att detta ska bli spännande. Vi tycker det är viktigt att barnen redan på förskolan, får möjlighet till olika kulturupplevelser och att det kan bli en del i barnens utveckling och lärande. Vi har ett uppdrag att vidga barnens syn på kultur genom upplevelser och estetiska lärprocesser. Vi vill genom detta projekt arbeta med värdegrund, arbeta med frågor om relationer, alla människors lika värde, mångkultur och det som förenar oss människor, säger Kristin Ljungkvist, förskolechef i Alvesta kommun

Kontaktpersoner
Simon Herlitz, kulturchef, ansvarig för barnkultur, 0472 153 20 Kristin Ljungkvist, förskolechef, projektledare för berättarprojektet till förskolan, 073-375 35 13 , 0472-15544 Jonas Tenje, pressansvarig, 0472 151 92