Samråd om förslag till upphävande av detaljplan

Förslag om upphävande av del av detaljplan Li1 för Moheda-Näs 1:21 m.fl. i Lidnäs småort, Alvesta Planområdet ligger i den södra delen av småorten Lidnäs Samrådstid: 2017-03-27 – 2017-04-18