Påverkan på tågtrafiken mellan Vislanda-Ballingslöv, 20-24 april 2018

Från och med den 10 april till och med den 24 april 2018 justerar Trafikverket spåret mellan Vislanda och Ballingslöv. Det görs regelbundet för att tåget ska kunna ha ett bra spårläge vilket minskar slitage i spåret. Dessutom är det en förutsättning för ökad komfort för resenärerna.

Spårjusteringen utförs med viss påverkan på tågtrafiken, där några av Krösatågen kommer att ställas in. Mer information hittar du i tågbolagens reseplanerare. När vi är klara med arbetet kommer tågen att gå enligt ordinarie tidtabell. Vi arbetar tidig morgon och dagtid. Det kan innebära buller för dig som bor i närheten av järnvägen.

Läs mer om projektet på trafikverkets wepplats; www.trafikverket.se/vislanda