Ny verksamhetsmark på gång

I går var det dags för första spadtaget på vårt nya industri-/verksamhetsområde Orrakullen utmed riksväg 25.

Den första etappen av Orrakullens verksamhetsmark omfattar närmare 40 hektar och kostnaden för att färdigställa marken för framtida etableringar beräknas till cirka 30 miljoner kronor. Det kommer nu att genomföras markberedningsarbete på platsen samt anläggning av ett vatten- och avloppsnät. Därefter kommer det att anläggas vägar och skapas byggbara ytor till de framtida verksamheterna.

På bilden nedan ses från vänster oppositionsråd Thomas Johnsson (M), kommunalråden Per Ribacke (S) och Thomas Haraldsson (C), näringslivsansvarig Ola Agermark, Alvesta kommun, samt projektledare Jan-Åke Nygren, Alvesta kommun.

Kontakt

För mer information om att etablera sig på Orrakullen kontakta näringslivsansvarig Ola Agermark, e-post ola.agermark@alvesta.se, tel. 0472-155 00.