Reparation på ledningsnätet för vatten i Lidnäs 8/3

Alvesta kommun genomför reparationsarbeten på vattenledningsnätet i Lidnäs under torsdagen 8 mars. Ledningsarbetet kommer medföra att flera fastigheter i Lidnäs kommer vara utan vatten under delar av dagen. Ledningsarbetet kan även medföra störningar såsom missfärgat vatten.

Ledningsarbete på kommunens vattenledningsnät kan ge upphov till missfärgat vatten. Vattnet är dock tjänligt att använda. Vid besvär spola ur era ledningar. Undvik att använda tvätt- och diskmaskiner så länge vattnet är missfärgat.

För övriga upplysningar kontakta arbetsledare Teknisk Service:

Kontorstid: Tel. 0472-151 95

Övrig tid, via SOS-alarm: Tel. 0470-472 69

/Förvaltningen för Samhällsplanering Teknisk Service