Kokningsrekommendationer i Vislanda upphävs!

Efter genomförda åtgärder är nu bakterienivåerna i det kommunala vattennätet åter nere på normala nivåer.

Orsaken till att bakterier, gjorde vattnet i det kommunala ledningsnätet otjänligt berodde på att ytvatten läckte in i vattentornet. Sedan det upptäckts genomförde kommúnen en rad åtgärder. Man bräddade bland annat vattentornet dvs pumpade ut den övre delen av vattnet och en annan åtgärd har varit att klorera vattnet. 

Tack till er Vislandabor för ert tålamod.