Köket på Björkliden får utmärkelse av SPF:s matpatrull

Särskilda boendet Björkliden i Vislanda får Matparullens hedersomnämnande i höstens undersökning av maten på särskilda boenden i länet.

Föreningen SPF Seniorernas matpatrull har under hösten 2016 provat maten på åtta olika särskilda boenden i Kronobergs läns kommuner. Matpatrullen genomför oannonserade besök på de särskilda boendenas restauranger med syfte att proväta den mat som serveras och bilda sig en uppfattning om matstandarden för de äldre i olika boendeformer. Frågor som ställs vid besöket är bland annat hur maten tillagas, hur servicen är, användning av hel- och halvfabrikat samt andel ekologiska eller närproducerade varor som används.

I höstens undersökning fick särskilda boendet Björkliden i Vislanda det högsta genomsnittliga betyget av de åtta särskilda boenden i länet som matpatrullen besökte. De tilldelades därmed Matpatrullens hedersomnämnande med motiveringen ”För att med högt betyg, 4,05 på en 5-gradig skala, svara mot de höga krav patrullen ställer på en vällagad, näringsrik och variationsrik kost. Bedömningen gäller även matsalen, servicen, när- och ekologiskt odlat, eller halvfabrikat. Att måltiderna lagas från grunden av en välutbildad personal. Nattfastan hålls nere genom tillgång till måltider på natten.”

Ett stort grattis till personalen i köket på Björkliden!

Andreas Karlsson och Stina Persbjer Björkliden

Andreas Karlsson och Stina Persbjer som arbetar i köket på Björkliden håller i diplomet.