Inspirationsdag – ”Teknik i vardagen för livskvalitet hela livet”

För att öka medvetenheten om de möjligheter som digitaliseringen har att erbjuda inom vård och omsorg kommer omsorgsförvaltningen att anordna en inspirationsdag för allmänheten den 24 april på temat ”Teknik i vardagen för livskvalitet hela livet”.

E-hälsa – omsorg och vård på ett nytt sätt

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har uttryckt en gemensam vision om att Sverige ska vara bäst i världen år 2025 i fråga om att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter inom hälso- och välfärdsområdena. E-hälsa är ett begrepp som står för att möjliggöra omsorgs- och vårdinsatser med hjälp av digital teknik och ska ses som ett komplement till, inte en ersättning för, den traditionella omsorgen och vården. Syftet är bland annat att öka den enskildes livskvalitet genom att förstärka förutsättningarna för att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Inom omsorgsförvaltningen pågår sedan några år tillbaka ett arbete med att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Tekniska lösningar som erbjuds såhär långt är digitala trygghetslarm, fjärrtillsyn via kamera och påminnelsestöd i form av läkemedelsautomat.

Inspirationsdag den 24 april i Alvesta

För att öka medvetenheten om de möjligheter som digitaliseringen har att erbjuda inom vård och omsorg kommer omsorgsförvaltningen att anordna en inspirationsdag för allmänheten på temat ”Teknik i vardagen för livskvalitet hela livet”. Dagen syftar även till att informera om nya arbetssätt som ska hjälpa oss att klara framtid utmaningar samt att minska eventuella rädslor kring ny teknik och ge mod till att prova nya lösningar.

Inspirationsdagen blir tisdagen den 24 april 2018 i Thalia i Alvesta. Dagen kommer bland annat att fyllas med inspirerande föreläsningar och olika utställare för att informera om välfärdsteknologi. Mer information om inspirationsdagen och dess innehåll kommer att publiceras framöver.

Referensgrupp

Under våren 2018 kommer omsorgsförvaltningen att bilda en referensgrupp gällande det fortsatta arbetet med införande av tekniska lösningar inom vård och omsorg. Referensgruppens medlemmar är tänkt att bestå av kommuninvånare som använder sig av omsorgsförvaltningens tjänster eller har ett intresse för frågorna. I gruppen kommer även representanter från omsorgsverksamheten att ingå.

Om du är intresserad av att ingå i referensgruppen eller har frågor om den hör gärna av dig till Monika Carlberg, utvecklingssamordnare för E-hälsa. Vid stort intresse för deltagande i gruppen förbehåller vi oss rätten att välja deltagare.

Kontakt

Monika Carlberg, utvecklingssamordnare för E-hälsa
Tel. 0472-155 75
E-post: monika.carlberg@alvesta.se