Informationskväll om små avlopp och kommunens tillsynsplan

Mötet är den 22 augusti, klockan 18.00 i kommunhuset i Alvesta. Glöm inte att föranmäla dig!

Tid: onsdag 22 augusti, klockan 18.00
Plats: Kommunhuset i Alvesta, Centralplan 1

Alvesta kommun bjuder in till en informationskväll om små avlopp. Där kommer tillsynsplanen att redovisas och även statistik från den avslutande inventeringen av avlopp i kommunen. Under kvällen kommer vi att gå igenom hur tillsynen genomförs ute i fält och dela med oss av våra erfarenheter, för hur du som fastighetsägare kan göra för att få ditt avlopp att uppfylla nuvarande krav med små insatser. 

Vi visar även upp hur man kan lösa en ombyggnation på lite olika vis samt informerar om nuvarande status på kommunens VA-plan.

Då vi kommer att bjuda på en enklare fika vill vi att ni föranmäler er till mötet. Det gör ni enklast via andreas.andersson@alvesta.se eller på 0472-152 54 senast 17 augusti.

Välkommen!