Gröna gatan stängs av tillfälligt

Information om schakt för vatten och avlopp vid Gröna gatan

Vi kommer att utföra ett schaktarbete på Grönagatan med start under vecka 14.

Vi skall göra ett underhållsarbete på våra vattenledningar.

Gatan kan komma att stängas av vid korsningen Grönagatan/Torsväg på grund av schaktarbetet. Ni kommer att behöva köra en provisorisk väg för att komma från och till er fastighet, se baksidan av detta papper.

Till följd av vattenavstängningen och reparationsarbetet kan missfärgat vatten förekomma. Detta beror på rost som släpper från ledningarna. Vattnet är dock tjänligt att använda. Vid besvär spola ur era ledningar. Undvik att använda tvätt- och diskmaskiner så länge vattnet är färgat.

Tack på förhand!

För övriga upplysningar ring arbetsledarkontoret.

Tel: 0472-151 95 eller 0472-152 10