Granskning av förslag till detaljplan

Två förslag till detaljplaner är utställda för granskning.

Detaljplan för Båten 7 m.fl. (Sjöparkens reseparkering etapp 2) i Alvesta

Planområdet ligger i centrala Alvesta, norr om befintlig reseparkering i Sjöparken.

Granskningstid: 2017-03-02 – 2016-03-23

Läs mer

 

Detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 m.fl. (Ryd) i Moheda

Planområdet ligger i sydöstra delen av Moheda.

Granskningstid: 2017-03-02 – 2016-03-23

Läs mer